Игри

Информация за страница Счетоводство

   Счетоводство е  термин, който едва ли има нужда от представяне – все пак нито една фирма или поне работещите коректно, не може да се лиши от услугите на счетоводител. Най-общо казано, неговите задължения са свързани с изготвянето и анализа на годишни отчети и баланси, които отразяват показатели като печалба от типа нетна, какви са активите и пасивите на определена фирма, както и състоянието на нейния капитал. При управленското счетоводиране нещата са съсредоточени предимно за нуждите на фирмата от вътрешен характер, но има вероятно много хора, които не са добре запознати с тази ситуация. Планирането, контролът и оценката са част от компонентите, които пряко допълват този тип услуги от типа счетоводни. С други думи, концепциите се обсъждат на вътрешните събрания, които са необходими за следеното на общото състояние на компанията. Освен това същият тип е полезен и при провеждането на определени разследвания, пак свързани с балансите на предприятието, независимо в коя сфера работи или от колко време е на пазара.

    Финансово счетоводство е коренно различно от упарвленското, най-малкото защото е насочено предимно към изнасяне на информация за външните потребители. Те със сигурност са повече от хората, и то в пъти, които стоят зад управлението на корпорация, така че там нещата наистина са деликатни и се изискват големи опит и познания за заемането на подобна длъжност. Доставчиците, кредиторите и клиентите обрисуват само малка част от въпросните външни потребители, а списъкът спокойно може да се продължи още и с държавните органи, персоналът и собствениците на такива компании, които евентуално искат да сключат сделка. Поради различията в заеманите от потребителите позиция, те имат и разнообразна нужда от информация, тоест интересуват се само от това, което е свързано с дейността им. Точно затова и когато се изготвят финансови отчети, баланси и анализи, те подлежат на преструктуриране или по-скоро на регулиране по такъв начин, че всеки да получи това, от което има нужда. Иначе самата счетоводна сфера не се е развила само през последните години – всъщност тя съществува още от дълбока древност, далеч преди раждането на съвременните технологии. Счита се, че още в Месопотамия преди около седем хилядолетия е имало случаи на осчетоводяване.

    Днес да работят в сферата на счетоводство избират много хора, които имат интерес към финанси, контрол и управление на бизнес. За щастие има и много университети, известни още като висши учебни заведения, предлагащи възможности за младите хора. Стопанската академия в Свищов например се счита като едно от най-добрите места за обучение по счетоводни услуги и финанси, но също така и големите университети или поне повечето от тях, предлагат такива специалности. Затова за студентите не остава почти нищо друго, освен да подадат документи за кандидатстване, като преди това е задължително да се явят на съответните предварителни изпити или пък да опитат с оценките от матурите, защото на доста места се провежда подобна политика. За съжаление тя не говори добре за ситуацията в образованието – просто се допускат по-лесно кадри в университетите, за да се запълнят многото на брой празни места, всяка година увеличаващи се постоянно, и то не само в страната.

eXTReMe Tracker